Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Datum aktualizace: 1.4.2020
Evidenční číslo SOP: SOPVM0023
Název metody: Kultivační mikrobiologické vyšetření sekretů z abscesu, punktátu, hnisu
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: Ejakulát
Jednotky: Neuvádí se
Indikace: Vyšetření slouží k prokázání přítomnosti bakteriálních patogenů v biologickém vzorku. Po odečtení narostlých kolonií se zhodnotí jejich patogenita ve vztahu k odebranému vzorku a diagnóze uvedené na žádance. Z lokalizací, které jsou za normálních okolností sterilní (např. peritoneální dutina, kloubní dutina) se identifikují a je stanovena citlivost na ATB u všech bakteriálních kmenů. Z lokalizací, kde je normální bakteriální osídlení se identifikují a je stanovena citlivost na ATB jen u těch bakteriálních kmenů, které jsou považovány za patogenní. Pochází-li odebraný vzorek z míst nepřístupných vzduchu, provádí se současně i anaerobní kultivační mikrobiologické vyšetření.
Nejistota měření: Neuvádí se
Mez detekce: Neuvedeno
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: výtěr (s uvedením lokalizace), sekret (s uvedením lokalizace)
Odebírané množství vzorku: neuvádí se
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: výtěr, sekret
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: neuvádí se
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: výtěry 24 hodin, sekret 8 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: výtěry 24 hodin, sekret 8 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: -
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: -
Interference: Neuvedeno
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: nelze vyšetřit jako statim
Odezva pro rutinní vyšetření: Za 3 dny od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: nelze vyšetřit jako statim
Referenční rozmezí bez ref. mezí
Zdroje variability: Neuvedeno
Interpretace výsledků: Vyšetření slouží k prokázání přítomnosti bakteriálních patogenů v biologickém vzorku.
Přehled hlavních agens:
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Klebsiella sp.
Enterobacter sp.
Proteus sp.
Pseudomonas aeruginosa
Streptococcus pyogenes
Streptococcus agalactiae

Hlášení výsledků provádí pracovník pověřený hlášením výsledků, konzultace k výsledkům podává úsekový vedoucí.
Vytvořil: MUDr. Lenka Štěpánková, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 16.03.2020