Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Datum aktualizace: 1.4.2020
Evidenční číslo SOP: SOPVM0002
Název metody: Bakteriologické kultivační vyšetření výtěru z rekta
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: Výtěr - rektum
Jednotky: Neuvádí se
Indikace: Vyšetření se provádí při podezření na bakteriální příčinu průjmového onemocnění gastrointestinálního traktu
Nejistota měření: Neuvádí se
Mez detekce: Neuvedeno
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: výtěr rektum
Odebírané množství vzorku: neudává se
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: výtěr rektum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: neudává se
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: 24 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 24 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: -
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: -
Interference: Neuvedeno
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: nelze vyšetřit jako statim
Odezva pro rutinní vyšetření: Za 2 dny od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: nelze vyšetřit jako statim
Referenční rozmezí bez ref. mezí
Zdroje variability: Neuvedeno
Interpretace výsledků: Vyšetření slouží k prokázání přítomnosti bakteriálních patogenů ve výtěru z rekta.
Hlavní indikace: Vyšetření se provádí při podezření na bakteriální příčinu průjmového onemocnění gastrointestinálního traktu
Související mikrobiologická vyšetření: na vyžádání kultivace Vibrio cholerae
Přehled hlavních agens:
Salmonella enterica subsp. enterica - gastroenteritida, bolesti břicha, horečka, nausea, zvracení, průjem. Bakteriémie, hematogenní rozsev infekce. Infekce vzniká pozřením potravin zvířecího původu.
Shigella sonnei, Shigella boydii, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri - dyzentérie, průjem s příměsí krve, hlenu, hnisu. Infekce má malou infekční dávku, přenos fekálně-orální, kontaminované předměty. Campylobacter sp. - horečnaté dramatické onemocnění s bolestmi břicha, průjem.
Escherichia coli (enteropatogenní)- průjem u dětí, enteroadherentní, poškozuje střevní klky, též cestovatelské průjmy.
Yersinia enterocolitica - požití kontaminovaných potravin, akutní průjem, mesenteriální lymfadenitida, reaktivní artritida.
Aeromononas sp. - vodnatý nekrvavý průjem u malých dětí a starších nemocných. Přenos potravinami a vodou.
Plesiomonas shigelloides - průjem po požití potravy a kontaminované vody. Průjem a žaludeční křeče.

Hlášení výsledků provádí pracovník pověřený hlášením výsledků, konzultace k výsledkům podává úsekový vedoucí.

Při zachycení bakterií způsobujících přenosná průjmová onemocnění (Salmonella sp., Shigella sp., Campylobacter sp., Vibrio cholerae) je informováno pracoviště epidemiologie Zdravotního ústavu Karlovy Vary, současně jsou telefonicky informováni lékaři, kteří vyšetření vyžádali.
Vytvořil: MUDr. Lenka Štěpánková, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 18.02.2020