Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Datum aktualizace: 5.3.2020
Evidenční číslo SOP: SOPVI0191
Název metody: Toxoplasma PCR
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: Toxoplasma PCR
Jednotky: Neuvádí se
Indikace: Toxoplasma gondii je parazitický prvok, vícehostitelská kokcidie, která parazituje v buňkách člověka i zvířat. Jejím definitivním hostitelem jsou kočkovité šelmy, mezihostitelem se může stát většina teplokrevných živočichů včetně člověka. Způsobuje toxoplazmózu, u těhotných žen hrozí při infekci tímto prvokem narození postiženého dítěte. Vyšetření slouží k průkazu Toxoplasma gondii, původce toxoplasmózy u imunokompetentních osob, těhotných žen, plodu a imunokompromitovaných pacientů se specifickými projevy infekce nebo při podezření na infekci. Zjišťujeme, zda-li jsou zdravotní problémy důsledkem infekce T. gondii a zda-li se jedná o získanou (akutní nebo latentní fázi, případně o reaktivaci latentní fáze infekce) nebo o vrozenou toxoplasmózu.
Nejistota měření: Neuvádí se
Mez detekce: 400 kopií / ml
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: Amniotická tekutina, bioptický materiál, BAL, pleurální tekutina, pupečníková krev, venózní krev
Odebírané množství vzorku: alespoň 200 µl pro izolaci DNA
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: Amniotická tekutina, bioptický materiál, BAL, pleurální tekutina, pupečníková krev, venózní krev
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 200 µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: 1 měsíc
Interference: Neuvedeno
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Jednou týdně
Dostupnost pro statimová vyšetření: Není statim; laboratoř je v urgentních případech schopna vyšetření provést do druhého dne.
Odezva pro rutinní vyšetření: 1 týden
Odezva pro statimová vyšetření: Není statim; laboratoř je v urgentních případech schopna vyšetření provést do druhého dne.
Referenční rozmezí
Zdroje variability: Neuvedeno
Interpretace výsledků: Pozitivní výsledek svědčí pro přítomnost patogena a je indikací pro léčbu. Negativní výsledek jednoznačně nevylučuje přítomnost patogena.
Vytvořil: Mgr. Lenka Fišerová, Karlovarské imunologické centrum, s.r.o., 04.03.2020