Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Název metody: Průkaz DNA Herpes simplex 1 a 2 metodou real-time PCR v klinickém materiálu
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: HSV 2 PCR
Jednotky: laboratoř vydává slovní interpretaci výsledku vyšetření
Indikace: Indikací k vyšetření je podezření na infekci způsobenou viry Herpes simplex 1 nebo Herpes simplex 2. Virus oparu Herpes simplex infikuje během života převážnou část lidské populace. Tento virus patří do skupiny alfaherpes virů a vyskytuje se ve dvou variantách - Herpes simplex labialis (HSV1) a Herpes simplex genitalis (HSV2). Po primární infekci se viry této skupiny šíří po nervových vláknech, kde přežívají v latentním stavu v nervových buňkách. Při oslabení imunity se viry aktivují a eferentními vlákny putují do míst periferního nervového zakončení, kde infikují epiteliální buňky kůže a sliznice. K primární infekci dochází u HSV1 zpravidla již v předškolním věku, k infekci HSV2 dochází zpravidla s nástupem sexuální aktivity.

Onemocnění mají většinou mírný průběh, přesto u některých vnímavých jedinců může docházet k těžkým, někdy i život ohrožujícím komplikacím. Jednou z nejzávažnějších komplikací je infekce CNS herpetickými viry, které probíhají formou herpetické meningitidy a encefalitidy, zvláště pak infekce virem HSV1, který může způsobit trvalé poškození mozku. Neméně závažnou komplikací je infekce plodu herpetickými viry, kdy může dojít k jeho trvalému poškození. Herpetické viry mohou rovněž působit záněty spojivky a rohovky oka. Představují také značné zdravotní riziko pro příjemce transplantátů.
Nejistota měření: Neuvádí se
Mez detekce: 500 kopií/ml
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev, výtěr (s uvedením lokalizace)
Odebírané množství vzorku: výtěr (s uvedením lokalizace), venózní krev 5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: sérum, EDTA plazma, výtěr (s uvedením lokalizace)
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: minimálně 200 µl vzorku pro izolaci DNA
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: neuvedena
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: neuvedena
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 48 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: neuvedena
Interference: Neuvedeno
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: není statim; laboratoř je v urgentních případech schopna vyšetření provést do druhého dne
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 5 pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: není statim; laboratoř je v urgentních případech schopna vyšetření provést do druhého dne
Referenční rozmezí Výsledky vyšetření jsou hodnoceny jako pozitivní nebo negativní pro HSV2.
Zdroje variability: Neuvedeno
Interpretace výsledků: Nález HSV1 resp. HSV2 lze prakticky vždy považovat za významný (samozřejmě s ohledem na klinický obraz). Pozitivní výsledek HSV1 resp. HSV2 PCR znamená činnou infekci HSV1 resp. HSV2, přičemž může jít o primární infekci nebo reaktivaci. Negativní výsledek jednoznačně nevylučuje přítomnost viru.
Evidenční číslo SOP: SOPVI0121
Vytvořil: Mgr. Lenka Fišerová, Karlovarské imunologické centrum, s.r.o., 01.06.2019