Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Název metody: Aspergillus spp. PCR
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: Aspergillus spp.
Jednotky: laboratoř vydává slovní interpretaci výsledku vyšetření
Indikace: Indikací k vyšetření je podezření na infekci způsobenou zástupci rodu Aspergillus. Některé druhy rodu Aspergillus způsobují houbové infekční onemocnění, tzv. aspergilózu. Jednou skupinou nemocí způsobených tímto rodem jsou alergické reakce, zasahující především nosní dutiny a nižší dýchací cesty. Aspergillus někdy kolonizuje i povrch pokožky. Někdy však dochází ke kolonizaci vnitřních prostor, nejčastěji v dýchací soustavě, kde u osob s nízkou imunitou může po diseminované infekci nastat i smrt.
Nejistota měření: Neuvádí se
Mez detekce: 49 GE/µl
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev, BAL, sputum
Odebírané množství vzorku: venózní krev 5 ml, sputum a BAL alespoň 0,5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: sérum, plazma, plná krev, sputum, BAL
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: minimálně 200 µl vzorku pro izolaci DNA
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: neuvedeno
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: neuvedeno
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 24 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: skladování delší než 1 den
Interference: Neuvedeno
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Není statim
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 5 pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Není statim
Referenční rozmezí Výsledky vyšetření jsou hodnoceny jako pozitivní nebo negativní pro Aspergillus spp.
Zdroje variability: Neuvedeno
Interpretace výsledků: Nález Aspergillus spp. lze považovat za významný s ohledem na klinický obraz pacienta. Pozitivní výsledek PCR znamená činnou infekci. Negativní výsledek jednoznačně nevylučuje přítomnost patogena.
Evidenční číslo SOP: SOPVI0202
Vytvořil: Mgr. Lenka Fišerová, Karlovarské imunologické centrum, s.r.o., 04.03.2020