Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Název metody: Haemophilus influenzae PCR
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: Haemophilus influenzae
Jednotky: laboratoř vydává slovní interpretaci výsledku vyšetření
Indikace: Indikací k vyšetření je podezření na infekci způsobenou bakterií Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae je gramnegativní fakultativně anaerobní nepohyblivý opouzdřený kokobacil. Původně byl považován za původce chřipky (od toho jeho název). Přenáší se kapénkovou infekcí. Způsobuje meningitidy (zejména u dětí), epiglotitidy, otitidy a pneumonie.
Nejistota měření: Neuvádí se
Mez detekce: 1000 GE/ml
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev, výtěr s uvedením lokalizace
Odebírané množství vzorku: venózní krev 5 ml, výtěr s uvedením lokalizace
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: sérum, výtěr s uvedením lokalizace
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: minimálně 200 µl vzorku pro izolaci DNA
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: 6 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 6 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 24 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: 1 měsíc
Interference: Neuvedeno
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Pracovní dny
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 5 pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Vzorek je zpracován v den přijetí do laboratoře.
Referenční rozmezí Výsledky vyšetření jsou hodnoceny jako pozitivní nebo negativní pro Haemophilus influenzae.
Zdroje variability: Neuvedeno
Interpretace výsledků: Nález Haemophilus influenzae je nutné vždy považovat za významný (samozřejmě s ohledem na klinický obraz). Pozitivní výsledek PCR znamená činnou infekci. Negativní výsledek jednoznačně nevylučuje přítomnost patogena.
Evidenční číslo SOP: SOPVI0200
Vytvořil: Mgr. Lenka Fišerová, Karlovarské imunologické centrum, s.r.o., 04.03.2020