Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Název metody: Clearance kreatininu, tubulární resorpce
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: Tubul.resorpce
Jednotky: "1"
Indikace: Vyšetření je indikováno při diagnostikování a monitorování léčby poruch renálních funkcí.
Jedná se o výpočet na základě znalosti koncentrace kreatininu v séru a moči a znalosti diurézy za
daný časový interval.
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 4hodin od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Referenční rozmezí
Pohlaví Věk_od   Věk_do   Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky  
-------------------------------------------------------------------------
  A  1d     99r     0.985     0.997     1
-------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž
Zdroje variability: Neuvedeno
Vytvořil: Ing. Marcela Parmová, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 03.02.2017