Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Datum aktualizace: 28. 5. 2019
Název metody: Aldosteron v moči
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: Aldosteron v moči
Jednotky: nmol/dsb
Indikace: Měření 18-oxo-konjugátu aldosteronu v moči sbírané za 24 hodin je souhrnným odrazem denní sekrece aldosteronu,
hodnoty v plazmě mohou odrážet pouze jeden časový bod. Vzhledem k tomu, že hladiny aldosteronu v plazmě vykazují
typické cirkadiánní ostré vrcholy, nedoporučuje se dělat závěry z jediného stanovení. Měření aldosteronu
v plazmě se používá pro akutní vyšetření (například ve studiích cirkadiánních rytmů, změn polohy, akutních
účinků léků).
Mez detekce: 0,055 nmol/l
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: moč pro biochemická vyšetření
Odebírané množství vzorku: 10 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: U_moč pro biochemická vyšetření
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 250 µl
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 5 dnů, moč stabilizovaná boritanem sodným
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: 4 týdny
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Referenční rozmezí
Pohlaví Věk_od   Věk_do   Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky  
-------------------------------------------------------------------------
  A  18r     99r     3.30      77.84     nmol/dsb
-------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž
Zdroje variability: Nejsou známé
Interpretace výsledků: Měření aldosteronu v moči sbírané za 24 hodin pomáhá při zjišťování vztahu mezi exkrecí sodíku a hladinou
aldosteronu a může též být použito pro vyloučení vysoké sekrece aldosteronu jako příčiny jiného onemocnění.
Evidenční číslo SOP: SOPVB1070
Vytvořil: Mgr. Věra Kašpráková, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 24.05.2019