Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Název metody: Průkaz DNA Mycobacterium tuberculosis metodou real-time PCR v klinickém materiálu
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: Mycobacterium tuberculosis PCR (CSF)
Jednotky: laboratoř vydává slovní interpretaci výsledku vyšetření
Indikace: Mycobacterium tuberculosis je původcem závažného respiračního onemocnění - tuberkulózy. Význam tohoto onemocnění v současnosti stoupá v souvislosti s výskytem nových multirezistentních kmenů, se vzrůstajícím počtem imunodeficientních pacientů a v souvislosti se zvýšenou migrací populace. Infekce je lokalizována převážně v plicích a mykobaktérie je možno prokázat ve vzorcích sputa, BAL nebo plicní biopsie. Známé jsou i netypické lokalizace infekce (basilární meningitida, uzlinová tuberkulóza, urogenitální infekce, infekce kloubů, oční infekce).
Nejistota měření: Neuvádí se
Mez detekce: 191 kopií/ml
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: Likvor
Odebírané množství vzorku: 5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: Likvor
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: minimálně 200 µl vzorku pro izolaci DNA
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: neuvedena
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: neuvedena
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 48 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: déle než 48 hodin
Interference: Neuvedeno
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: není statim; laboratoř je v urgentních případech schopna vyšetření provést do druhého dne
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 5 pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: není statim; laboratoř je v urgentních případech schopna vyšetření provést do druhého dne
Referenční rozmezí Výsledky vyšetření jsou hodnoceny jako pozitivní nebo negativní pro Mycobacterium tuberculosis.
Zdroje variability: Neuvedeno
Interpretace výsledků: Mycobacterium tuberculosis je obligátní patogen a pozitivitu PCR vyšetření je třeba posuzovat jako průkaz onemocnění tuberkulózou. Negativní výsledek jednoznačně nevylučuje přítomnost patogena. Detekce metodou PCR může být negativní v případech mimoplicní lokalizace nebo latentního nosičství a v důsledku neadekvátního odběru klinického vzorku. Při interpretaci výsledků PCR po anti-TBC terapii je třeba počítat s možným až několikatýdenním přetrváváním mrtvých mykobakterií.
Evidenční číslo SOP: SOPVI0138
Vytvořil: Mgr. Lenka Fišerová, Karlovarské imunologické centrum, s.r.o., 18.11.2019