Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Název metody: Specifické IgE proti směsi pylu abrózií (a. peřenolistá, a. lysohlavá, a. nepravá)
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_IgE proti pylu abrózií
Jednotky: kU/l
Indikace: Laboratorní potvrzení klinické diagnózy alergických onemocnění mediovaných IgE protilátkami.
Vyšetření je přínosné pouze tam, kde lze předpokládat alergickou reakci I. typu. U pacientů s onemocněními, kde hrají roli non IgE mechanismy je vyšetření nevhodné.
Nejistota měření: Neuvedena
Mez detekce: 0,35 kU/l
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: Venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: Sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 200µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: Neuvedeno
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: Neuvedeno
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 1 týden
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: Více než 1 týden
Interference: Bakteriální kontaminace nebo tepelná inaktivace mohou ovlivnit výsledky testu.
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Pracovní dny
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 5 pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Referenční rozmezí
Pohlaví Věk_od   Věk_do   Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky  
-------------------------------------------------------------------------
  A        99r     0.00      0.35      kU/l
-------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž
Zdroje variability: Výrobce neudává.
Interpretace výsledků: Pro směsné alergeny představují hodnoty <0,35 kU/l NEGATIVNÍ výsledky.
Hodnoty =>0,35 představují výsledky POZITIVNÍ.

Pozitivní výsledek indikuje přítomnost specifických IgE protilátek proti jednomu nebo více alergenům obsaženým v příslušné směsi.

Je-li nutná identifikace specifické protilátky pro určitý alergen, je nutná nová analýza s alergeny obsaženými ve směsi.

Negativní výsledek indikuje nepřítomnost nebo nedetekovatelně nízkou hladinu specifických protilátek proti všem alergenům obsaženým v daném směsném alergenu.

Klasifikaci a interpretaci výsledků se směsnými alergeny nelze porovnávat s výsledky naměřenými s jednotlivými alergeny. Stupeň pozitivity zjištěný se směsí alergenů nelze považovat za kumulativní stupeň pozitivity jednotlivých alergenů ve směsi obsažených.

Laboratorní vyšetření nemohou nahradit vyšetření klinická.
Základní vyšetření při suspektní alergii jsou zejména podrobná anamnéza, klinické vyšetření, kožní prick testy a testy s alergeny.

Vyšetření běžně dostupnými laboratorními testy je přínosné tam, kde lze předpokládat alergickou reakci I. typu. U pacientů s onemocněním, kde hrají roli non IgE mechanismy (reakce II., III., IV. typu dle Cella a Coombse) není vyšetření vhodnou volbou.

Interpretaci výsledků tohoto vyšetření je vždy nutno provádět individuálně a ve vztahu ke všem dostupným laboratorním a klinickým nálezům. Je důležité odlišit senzibilizaci, kdy jsou pozitivní diagnostické testy, ale nejsou přítomny klinické potíže. V těchto případech nelze diagnózu uzavřít jako alergickou reakci.

Hlášení výsledků provádí pracovník pověřený hlášením výsledků, konzultace k výsledkům podává úsekový vedoucí.
Evidenční číslo SOP: SOPVI0021
Vytvořil: Ing. Monika Heinige, Karlovarské imunologické centrum, s.r.o., 01.02.2019