Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky LLP
Název metody: BMG IF
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_BMG
Jednotky: neuvádí se
Indikace: Progredující glomerulonefritidy s nebo bez doprovodného krvácení do plic (Goodpastereův syndrom).
Nejistota měření: Neuvedena
Mez detekce: Neuvádí se
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: Venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: Sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 100µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: den
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: den
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 1 týden
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: Více než 1 týden
Interference: Neuvádí se
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 5 pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Referenční rozmezí Výsledky testu se udávají kvalitativně jako pozitivní nebo negativní protilátky třidy IgG proti BMG.
Zdroje variability: Výrobce neudává.
Interpretace výsledků: Negativní výsledek znamená, že protilátky nebyly v krvi pacienta přítomny.
Pozitivní výsledek znamená přítomnost protilůátek proti BMG (IgG) a může podporovat diagnózu.

Při diagnóze je třeba spolu se sérologickými výsledky brát vždy v úvahu klinické příznaky pacienta.

Hlášení výsledků provádí pracovník pověřený hlášením výsledků, konzultace k výsledkům podává
úsekový vedoucí.
Evidenční číslo SOP: SOPVI0023
Vytvořil: Ing. Monika Heinige, Karlovarské imunologické centrum, s.r.o., 04.05.2020