Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Datum aktualizace: 01.06.2020
Evidenční číslo SOP: SOPVM1062
Název metody: Stanovení protilátek proti SARS-CoV-2 (COVID-19)IgM metodou Elisa v lidském séru.
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S COVID-19 IgM
Jednotky: Neuvádí se
Indikace: Indikací k vyšetření je nejčastěji sledování protilátkové odpovědi organismu na onemocnění COVID-19, potvrzeného metodou RT-PCR. Koncem roku 2019 se ve městě Wu-chan v Číně objevilo nové respirační onemocnění, které se velice rychle rozšířilo a vyvolalo světovou pandemii. Nový koronavirus byl nazván Severe acute respiratory syndrom coronavirus 2 (SARS-CoV-2), onemocnění bylo pojmenováno COVID-19 (Coronavirus disease 2019). Nejčastějšími příznaky jsou: horečka, kašel, dušnost, pneumonie. U starších lidí s chronickými onemocněními je pozorován i fatální průběh. Inkubační doba byla stanovena (únor 2020) na 5-6 dní, s maximem 14 dní.
Nejistota měření: Neuvádí se
Mez detekce: neuvedeno
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: S sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 200 µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 1 týden
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: neuvádí se
Interference: neuvedeno
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: do týdne
Odezva pro statimová vyšetření: není statimové vyšetření
Referenční rozmezí
Zdroje variability: Neuvedeno
Interpretace výsledků: Výpočet: Hodnota OD vzorku / hodnota OD cut - off kontroly
Vzorky s hodnotou index větší nebo rovno 1.1 se hodnotí jako pozitivní (protilátky přítomny)
Vzorky s hodnotou index 0.9 - 1.1 se hodnotí jako hraniční (protilátky nelze jasně detekovat)
Vzorky s hodnotou index menší než 0.9 se hodnotí jako negativní (vzorek neobsahuje protilátky)
Dle studie se 131 vzorky od německých a amerických dárců nelze vyloučit zkříženou reaktivitu s jinými lidskými koronaviry a RSV.
Vysoký titr IgM protilátek naznačuje akutní nebo velmi nedávnou infekci. IgG protilátky následují tvorbu IgM. IgG protilátky mohou přetrvávat i několik let. Vysoký titr IgG s nízkým titrem IgM může znamenat infekci v minulosti.
Vytvořil: MUDr. Petra Fajtová, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 29.06.2020