Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Datum aktualizace: 19. 6. 2020
Název metody: sFlt-1 - Solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: sFlt-1
Jednotky: ng/l
Indikace: Stanovení sFlt-1 se používá v kombinaci se stanovením Elecsys PlGF k měření poměru sFlt-1/PlGF.
Poměr sFlt-1/PlGF se ukázal být lepším ukazatelem preeklampsie než jednotlivé výsledky zvlášť. Je také spolehlivým
nástrojem pro rozlišení mezi různými typy hypertenzních poruch souvisejících s těhotenstvím. Poměr sFlt-1/PlGF
má potenciální význam jako prognostický parametr v PE a může být užitečný při předpovědi preeklampsie
a souvisejících nepříznivých projevů u matky a plodu, stratifikaci rizika a léčbě.
Indikací k vyšetření sFlt-1/PlGF u těhotné ve II. a III. trimestru jsou opakované hodnoty TK nad 140/90 mm Hg,
proteinurie nad 300 mg/24 hodin, cefaela, poruchy vizu, nauzea, zvracení, epigastrická bolest, plicní edém,
trombocytopenie < 100 x 10na9, elevace JT (ALT, AST dvojnásobek normy], progredující jaterní selhání, oligourie
<400 ml/24 hodin a pozitivní screening v I. trimestru.
Mez detekce: 10 ng/l
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: S_sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 100 µl
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 2 dny
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: 6 měsíců
Interference: Interferuje hemoglobin nad 5 g/l, bilirubin nad 427 µmol/l a intralipid nad 17,4 mmol/l a biotin nad 123 nmol/l.
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Referenční rozmezí
Diagnostický algoritmus preeklampsie ve druhé polovině gravidity.
Vyhodnocuje se poměr sFlt-1/PlGF.

Hodnota < 38    není riziko preeklampsie    kontrola za 4 týdny

Hodnota  38 - 85  vysoké riziko preeklampsie   kontrola za 1 týden

Hodnota > 85    preeklampsie          hospitalizace
Zdroje variability: Nejsou známé
Interpretace výsledků: Preeklampsie (PE) je vážná komplikace těhotenství vyznačující se hypertenzí a proteinurií po 20. týdnu gravidity.
Preeklampsie se vyskytuje u 3.5 % těhotenství. Klinické projevy se mohou lišit od mírných až po závažné formy,
preeklampsie je stále jednou z hlavních příčin novorozenecké a mateřské morbidity a mortality.
Preeklampsie se pravděpodobně objevuje kvůli uvolnění angiogenních faktorů z placenty, které vyvolávají endoteliální
dysfunkci. Sérove hladiny PIGF a sFlt-1 (Solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1) jsou u žen s preeklampsií změněné.
Hladiny PIGF a sFlt-1 v oběhu mohou navíc rozlišit normální těhotenství od preeklampsie, a to i předtím, než se objeví
klinické symptomy. V normálním těhotenství narůstá pro-angiogenní faktor PIGF během prvních 2 trimestrů a klesá,
když se těhotenství blíží ke konci. Hladiny anti-angiogenního faktoru sFlt-1 naopak zůstávají stabilní během počáteční
a prostřední fáze těhotenství a narůstají rovnoměrně až do porodu. U žen s preeklampsií bylo zjištěno, že mají
hladiny sFlt-1 vyšší a hladiny PIGF nižší než v normálním těhotenství. V prvním trimestru těhotenství se pro zjištěni
rizika časné preeklampsie doporučuje screening použitím PAPP-A a PlGF. Celkově tedy koncentrace PlGF
a sFlt-1 naměřené imunostanovením v mateřské krvi zlepšují u preeklampsie diagnostické možnosti, které zahrnují
klinické symptomy, proteinurii a Dopplerovu velocimetrii děložních arterií.

Hladina sFlt-1 koreluje se subklinickou srdeční dysfunkcí a je zvýšená u žen s těhotenskou kardiomyopatií.
Evidenční číslo SOP: SOPVB1068
Vytvořil: Mgr. Věra Kašpráková, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 30.06.2020