Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Název metody: Specifické IgE proti
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: IgE proti thiopentalu (HSA)
Jednotky: 1
Indikace: Laboratorní potvrzení lékových alergií mediovaných IgE protilátkami.
Nejistota měření: Neuvedeno
Mez detekce: Neuvedeno
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: Venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: Sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 200µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: neuvedeno
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: Neuvedeno
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 1 týden
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: Více než týden
Interference: Neuvedeno
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Pracovní dny
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 5 pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Referenční rozmezí
Pohlaví Věk_od   Věk_do   Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky  
-------------------------------------------------------------------------
  A        99r     0.00      2.00      kU/l
-------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž
Zdroje variability: Výrobce neudává.
Interpretace výsledků: Pro stanovení IgE specifických pro daný lék naznačuje pozitivní výsledek (>2,00) přítomnost IgE specifických pro daný alergen.
Negativní výsledek (<2,00) získaný při stanovení specifických IgE naznačuje nepřítomnost protilátek specifických pro daný alergen.
Specifické IgE protilátky mohou být naměřeny i u pacientů s výraznou přecitlivělostí na daný lék v případech, kdy:
1)Symptomy nejsou zprostředkované IgE
2)Vzorek krve byl odebrán s velkým časovým odstupem po poslední expozici (koncentrace spec. IgE klesá v čase)
3)Vzorek krve byl odebrán příliš brzy po alergické reakci (refrakterní perioda)

Laboratorní vyšetření nemohou nahradit vyšetření klinická.
Základní vyšetření při suspektní alergii jsou zejména podrobná anamnéza, klinické vyšetření, kožní prick testy a testy s alergeny.

Vyšetření běžně dostupnými laboratorními testy je přínosné tam, kde lze předpokládat alergickou reakci I. typu. U pacientů s onemocněním, kde hrají roli non IgE mechanismy (reakce II., III., IV. typu dle Cella a Coombse) není vyšetření vhodnou volbou.

Interpretaci výsledků tohoto vyšetření je vždy nutno provádět individuálně a ve vztahu ke všem dostupným laboratorním a klinickým nálezům.

Hlášení výsledků provádí pracovník pověřený hlášením výsledků, konzultace k výsledkům podává úsekový vedoucí.
Vytvořil: Ing. Monika Heinige, Karlovarské imunologické centrum, s.r.o., 13.08.2015