Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Datum aktualizace: 13. 3. 2020
Název metody: HE4
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: HE4
Jednotky: pmol/l
Indikace: Stanovení HE4 se používá při monitorování terapie onemocnění u pacientek s epiteliálním karcinomem vaječníků
nebo v kombinaci s metodou CA 125 slouží k odhadu rizika epiteliálního karcinomu vaječníků u žen před menopauzou
a po menopauze. Výsledky vyšetření metodou HE4 v odebíraných vzorcích se vždy posuzují v kombinaci s výsledky
ostatních klinických metod.Při použití markeru HE4 (vždy v kombinaci s CA 125) ke zjištění rizika
epiteliálního karcinomu vaječníků se vychází z výpočtu tzv. ROMA score. Hodnota ROMA score se porovnává
s tabelovanými hodnotami pro premenopauzální a postmenopauzální ženy a v případě nesplnění kritérií pro zdravou
populaci jsou prováděna následně další vyšetření.
Mez detekce: 20 pmol/l
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: S_sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 150 µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: 24 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 24 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 4 dny
Interference: Interferuje hemoglobin nad 5 g/l, bilirubin nad 342 µmol/l a triacylglyceroly nad 34,2 mmol/l.
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Referenční rozmezí
Ženy před menopauzou:   0 - 70  pmol/l

Ženy po menopauze:      0 - 140 pmol/l
Zdroje variability: Nejsou známé
Interpretace výsledků: Algoritmus pro odhad rizika zhoubného onemocnění vaječníků (ROMA) byl použit k rozdělení pacientek do skupin
podle rizika nálezu epiteliálního karcinomu vaječníků. Pro dosažení 75% specificity při kombinaci metod ARCHITECT HE4
a ARCHITECT CA 125 byly použity následující hodnoty:

Pacientky před menopauzou
Hodnota ROMA > 7,4 % = vysoké riziko nálezu epiteliálního karcinomu vaječníků
Hodnota ROMA < 7,4 % = nízké riziko nálezu epiteliálního karcinomu vaječníků

Pacientky po menopauze
Hodnota ROMA > 25,3 % = vysoké riziko nálezu epiteliálního karcinomu vaječníků
Hodnota ROMA < 25,3 % = nízké riziko nálezu epiteliálního karcinomu vaječníků

Test dále slouží ke sledování vývoje onemocnění pozitivního na marker HE4, kdy se sledují hodnoty koncentrace v čase.
Evidenční číslo SOP: SOPVB1060
Vytvořil: Mgr. Věra Kašpráková, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 13.03.2020