Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Datum aktualizace: 1.6.2017
Evidenční číslo SOP: SOPVI0156
Název metody: Anti-Parvovirus B19 IgM
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: Parvovirus B19 IgM
Jednotky: index
Indikace: Indikací je podezření na infekci Parvovirem B19.
Tato infekce se běžně vyskytuje celosvětově. V mírném klimatickém pásmu jsou infekce endemické, a to během celého roku, frekvence je vyšší v zimě a na jaře. Postihují převážně děti ve školním věku, byl pozorován i rodinný výskyt a drobné epidemie v uzavřených kolektivech. Zdrojem nákazy je člověk s inaparentní nebo manifestní nákazou. Virus se přenáší vzdušnou cestou, kontaminovanými předměty a nástroji, ale i krví a krevními deriváty a vertikálně z matky na plod. Inkubační doba kolísá kolem 10-18 dnů. Onemocnění zanechává dlouhodobou imunitu. Charakteristický je exantém na tvářích, v pozdějších dnech i na trupu a zevních stranách končetin, kde vytváří síťovitou kresbu. Typická je proměnlivost intenzity exantému v závislosti na zevních podmínkách (chlad, teplo apod.). U jedinců s defektem imunity může infekce tímto virem vyvolat aplastickou krizi u geneticky predisponovaných osob, případně chronickou anémii. Infekce Parvovirem B19 v těhotenství může vyústit ve spontánní potrat.
Nejistota měření: Neuvádí se
Mez detekce: Neuvedeno
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: S_sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 200µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 5 dnů
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: Neuvedeno
Interference: Interference s hemolytickými, lipemickými nebo ikterickými séry nebyla zaznamenána až do koncentrace 10 mg/ml hemoglobinu, 5 mg/ml triglyceridů a 0,2 mg/ml bilirubinu.
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 5 pracovních dnů
Odezva pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Referenční rozmezí Pohlaví Věk_od Věk_do Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky
-------------------------------------------------------------------------
A 0r 99r 0.0 0.9 index
-------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž
Zdroje variability: Neuvedeno
Interpretace výsledků:
IgM:
Výpočet cut-off kontroly:
(OD cut-off (jamka C1)+OD cut-off (jamka D1)/2

výsledky se přepočítají na index pozitivity následovně:
(OD vzorku - OD blank) / (OD cut-off kontroly - OD blank)

Vzorky s hodnotou index > 1,1     se hodnotí jako pozitivní
Vzorky s hodnotou index => 0,9 do =< 1,1se hodnotí jako hraniční
Vzorky s hodnotou index < 0,9     se hodnotí jako negativní

Hlášení výsledků provádí pracovník pověřený hlášením výsledků, konzultace k výsledkům podává úsekový vedoucí.

Vzorky lze považovat za pozitivní, pokud je hodnota jejich absorbance o 10 % vyšší než hodnota cutt-off.
Vzorky, jejichž hodnota absorbance je v pásmu 10 % nad nebo pod hodnotou cut-off nelze považovat za jednoznačně pozitivní nebo negativní. U těchto vzorků doporučujeme opakovat test za 2 až 4 týdny s čerstvě odebranými vzorky. Pokud i výsledky druhého testu budou opět v pásmu 10 % pod nebo nad hodnotou cut-off, je tyto vzorky možno považovat za negativní.
Vzorky lze považovat za negativní, pokud je hodnota jejich absorbance o 10 % nižší než hodnota cut-off.
Vytvořil: Mgr. Hedvika Žáková, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 02.06.2017