Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Datum aktualizace: 17. 8. 2020
Název metody: C - PEPTID
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: C - Peptid
Jednotky: pmol/l
Indikace: Stanovení C-peptidu, inzulinu a glukosy je používáno v diferenciální diagnostice hypoglykemie (navozené hypoglykemie
a hypoglykemie způsobené hyperinzulinismem), aby byl zabezpečen odpovídající léčebný postup pro pacienta.
Kvůli zjištění endogenní sekrece inzulinu je C-peptid stanovován v bazální hladině, po lačnění a po stimulačním
a supresním testu. Vzhledem k vysoké prevalenci endogenních protilátek proti inzulinu odráží koncentrace C-peptidu
přesvědčivěji sekreci inzulinu slinivkou u diabetiků s podávaným inzulinem, než samotná hladina inzulinu.
Stanovení C-peptidu nalézá uplatnění při hodnocení úspěšnosti transplantace ostrůvků a pří monitorování po pankreaektomii.
Nejistota měření: 5,5 %
Mez detekce: 3 pmol/l
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: S_sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 150 µl
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 24 hod
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 2 dny
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: 3 měsíce
Interference: Interferuje hemoglobin nad 5 g/l, bilirubin nad 342 µmol/l, triglyceridy nad 57 mmol/l.
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Referenční rozmezí
Pohlaví Věk_od   Věk_do   Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky  
-------------------------------------------------------------------------
  A  1d     99r     260      1730      pmol/l
-------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž
Zdroje variability: Nejsou známé
Interpretace výsledků: Pacienti trpící onemocněním ledvin vykazují velmi často zvýšené hladiny C-peptidu, protože se méně C-peptidu vylučuje
do moče. V těchto případech hladiny zjištěné během hladovění nemají valný význam a je nutno použít pouze dynamické testy.
U diabetes mellitus typ I /dříve IDDM/ vypovídá snížení hladin C-peptidu po hladovění a po stimulaci o poškození
beta-buněk autoimunitním zánětem ostrůvků. Zvýšené hladiny C-peptidu se vyskytují u hyperinzulinismu, renální
insuficience a obezity.Závislost byla také nalezena mezi vysokými hladinami C-peptidu a nárůstem hyperlipoproteinemie
a hypertense. Snížení hladin C-peptidu je zaznamenáno při: hladovění, navozené hypoglykémii,
hypoinzulinismu,(NIDDM, IDDM), Addisovově chorobě a po zásadní pankreaektomii.
 
Evidenční číslo SOP: SOPVB1004
Vytvořil: Mgr. Věra Kašpráková, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 28.08.2020