Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Název metody: MBP (mannan binding protein)/ MBL (mannan bibding lektin)
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_MBP
Jednotky: mg/l
Indikace: Indikace vyšetření MBP (MBL)
1) opakované infekce u dětí a dospělých
2) primární a sekundární imunodeficity
3) cystická fibróza
4) autoimunitní onemocnění (SLE)
5) předčasné a opakované aborty
6) oxidační stres (v kontextu s ICHS)

Výskyt chorob a deficit MBL
1) děti s recidivujícími infekcemi
2) dospělá populace s ecidivujícími infekcemi (osoby s deficitem MBL mají 2x větší riziko resp. infekcí, deficit MBL se často vyskytuje s deficitem některé z podtříd či poruchou chemotaxe
3) jedinci po chemoterapii s čatými infekty
4) specifická infekční onemocnění:
a. osoby s expozicí HIV
b. hepatitida B i C, influenza A, řada bakteriálních infekcí(zl.stafylokok, beta hemolyt. sterptokok, klostridie, neisserie atd.), plísňových a protozoálních chorob (kryptosporium, kandida, kryptokokus, aspergilus atp.)
5) nespecifická onemocnění: SLE, cystická fibróza, opakované předčasné aborty, reperfúzní poškození, oxidační stres
Nejistota měření: neuvedeno
Mez detekce: 2,0 mg/l
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: S_sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 150 ul
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: 2 hodiny
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 2 hodiny
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: 1 měsíc
Interference: neuvádí se
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 10 dnů od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Referenční rozmezí
Pohlaví Věk_od   Věk_do   Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky  
-------------------------------------------------------------------------
  A  1d     99r     0       7       mg/l
-------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž
Zdroje variability: Nejsou známé
Interpretace výsledků: MBL je sérový protein vázající manosu. Omezuje adhezivitu virů, působí jejich aglutinaci, inhibuje jejich růst, působí virolýzu, aktivuje fagocytózu i zánětlivé pochody po vazbě na karbohydrátové struktury mikrobiálních stěn a působí komplementovou aktivaci tzv. MBL cestou. MBL působí i aktivaci komplementu při hypoxii se ztížením ischemických postižení. Deficience tohoto lektinu (v populaci s frekvencí kolem 10%) působí defekt opsonizace, chemotaxe a fagocytózy, zvyšuje riziko infekce bakteriální i virové, je i příčinou opakovaných infekcí a zvyšuje riziko rozvoje autoimunitních stavů (SLE) i opakovaných abortů. Deficience je často spojena s deficiencí podtříd IgG.

Vazebná aktivita MBL se zvyšuje oligomerizací. U lidí nalézáme dimery, trimery a tetramery. Porucha oligomerizace tripletů MBP je geneticky determinována. Homozygoti produkují nedetekovatelné koncentrace MBL, kdy jde především o monomery, které nejsou schopny aktivovat komplement a neumí vázat manózu.

Stanovení koncentrace MBP v séru může být užitečné jako prognostický indikátor pro vysvětlení suspektních imunitních defektů a jako upozornění na nezbytnost zintenzivnění terapeutických a profylaktických kroků u imunosuprimovaných pacientů, zahrnujících pacienty prodělávající chemoterapii, pacienty s cystickou fibrózou, SLE nebo RA.
Evidenční číslo SOP: SOPVI0060
Vytvořil: Ing. Monika Heinige, Karlovarské imunologické centrum, s.r.o., 17.12.2018