Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Evidenční číslo SOP: SOPVH0107(SL), SOPVH0110(HC)
Název metody: DIFF(automat)
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: Bazofily(automat)
Jednotky: numerický podíl("1")
Indikace: -stavy spojené s leukocytózou event.leukopénií
-screening hematologických chorob
-sledování léčby zánětlivých stavů, monitorování nutričního stavu aj.
Nejistota měření: 2,3%(SL)/16,7%(HC)
Mez detekce: neuvádí se
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venozní krev
Odebírané množství vzorku: 3 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: B_ plná krev
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 170µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: 5 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 5 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: neuvedeno
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: neuvedeno
Interference: Před měřením diferenciálního rozpočtu je nutné dodržet dobu minimální morfologické stabilizace leukocytů v přítomnosti K3EDTA - 30 minut. Při nedodržení je výsledek dosti významně ovlivněn.
Zdroje chyb při barvení mohou nastat z těchto příčin: silný nátěr, sklo nebylo řádně odmaštěné, znečištěné sklo, nátěr nepřechází do ztracena, nátěr proveden pod velkým tlakem, nesprávný sklon roztěrového skla.
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pondělí až Pátek
Dostupnost pro statimová vyšetření: Pondělí až Pátek
Odezva pro rutinní vyšetření: v den doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Referenční rozmezí
Pohlaví Věk_od   Věk_do   Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky  
-------------------------------------------------------------------------
  A  1d     99r     0.000     0.020     10^9/l
-------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž
Zdroje variability: Nejsou známé zdroje variability.
Interpretace výsledků: Bazofilie - zvýšení počtu bazofilů - doprovází chronickou myeloidní leukémii a pravou polycytémii. Mírné absolutní zmnožení lze sledovat u diabetu, u nefrózy, při hypertyreóze. Vzácné jsou bazofilní leukémie.
Vytvořil: Dr. Michal Jakl, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 25.05.2020