Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Název metody: Morfologická analýza močového sedimentu,U_Hlenová vlákna
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: Hlenová vlákna (MS)
Jednotky: a.j.
Indikace: Vyšetření je indikováno při podezření na infekci močových cest, slouží k záchytu chorob renálních i dolních cest močových.
Nejistota měření: neuvádí se
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: moč pro biochemická vyšetření
Odebírané množství vzorku: 10 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: U_ moč pro biochemická vyšetření
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 3 ml
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: 3 hod
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 3 hod
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 4 hod
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: -
Interference: K vyšetření je nejvhodnější vzorek první ranní moče. Během noci při nepřijímání tekutin se moč dostatečně koncentruje v močovém měchýři a patologické hodnoty jsou tedy nejvýraznější.
Během dne se příjmem potravy moč alkalizuje, její vlastnosti mohou být také významně ovlivněny terapií, zvláště diuretiky. Ranní moč bývá nejkyselejší, je tedy menší pravděpodobnost lýzy elementů a falešné negativity v případě dysmorfních erytrocytů. Močové konkrementy jsou méně rozpustné, a proto je jejich hodnocení zatíženo menší chybou.
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Pracovní dny
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Referenční rozmezí hodnotí se negativita či pozitivita v a.j.
Zdroje variability: Nejsou známé
Interpretace výsledků: Hodnotí se přítomnost.
Vytvořil: Ing. Marcela Parmová, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 22.04.2020