Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Aktualizace: 23.04.2020
Název metody: Průkaz protilátek proti Ch. psittaci metodou imunoblot ve třídě IgA.
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: Chlamydia psittaci western blot: IgA
Jednotky: Slovní interpretace výsledku vyšetření.
Indikace: Podezření na infekci vyvolanou patogenními chlamydiemi.
Nejistota měření: Neuvádí se
Mez detekce: Neuvedeno
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: S_sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 260µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 14 dnů
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: -
Interference: Lipemické, hemolytické nebo mikrobiálně kontaminované vzorky by měly být vyloučeny z vyšetřování a doporučeno vyšetření nového vzorku.
Při testování některých vzorků může dojít k ztmavnutí celých proužků, takovéto proužky obvykle nemohou být vyhodnoceny. Inverzní proužky (bílé na černém pozadí) se interpretují jako negativní.
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pomdělí až Pátek
Dostupnost pro statimová vyšetření: není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 48 hodin od doručení materiálu do laboratoře.
Odezva pro statimová vyšetření: -
Referenční rozmezí Pohlaví Věk od Věk do Dolní referenční mez Horní referenční mez Jednotky
-------------------------------------------------------------------------------------------------
A 0D 99R bez ref. mezí bez ref. mezí slovní interpretace
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok / A - muž i žena, F - žena, M - muž
Laboratoř vydává slovní interpretaci výsledku vyšetření.
Zdroje variability: Nejsou známy zdroje variability, které by ovlivňovaly výsledek vyšetření.
Interpretace výsledků: Vyhodnocení se provede změřením intenzity vzniklých proužků skenerem. Software provede porovnání intenzity zbarvení proužků. Proužky, jejichž intenzita zbarvení je nižší než u cut-off kontroly se nepoužijí do interpretace výsledků vyšetření. Výsledek vyšetření se vytiskne.

Rekombinantní antigeny použité v testu recomLine Chlamydia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
antigen druh popis
------------------------------------------------------
MOMP Ch. trachomatis "hlavní zevní membránový protein"
Ch. pneumoniae Imunodominantní antigen zevní membrány
Ch. psittaci
------------------------------------------------------
OMP2 Ch. trachomatis "zevní membránový protein 2"
Ch. pneumoniae Zevní membránový protein s vysokou koncentrací cysteinu,
Ch. psittaci univerzální marker chlamydiové infekce.
------------------------------------------------------
TARP Ch. trachomatis "translokovaný protein doplňující aktin"
Ch. pneumoniae
Ch. psittacI
------------------------------------------------------
CPAF Ch. trachomatis "chlamydiální faktor aktivity protease-Like"
Ch. pneumoniae faktor virulence,
Ch. psittaci proteáza rozkládající proteiny hostitelské buňky
------------------------------------------------------
HSP60 Ch. trachomatis "protein tepelného šoku 60"
potenciální aktivátor chronických zánětlivých infekcí
------------------------------------------------------
YWBM Ch. pneumoniae "hypotetický protein"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bodové ohodnocení antigenů Ch. psittaci
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
antigen body pro IgG Body pro IgA body pro IgM
MOMP 4/6** 6 6
OMP2 1 4 3
TARP 3 4 3
CPAF 3 6 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 6 bodů v případě negativních protilátek Ch. trachomatis/pneumoniae proti antigenu MOMP, jinak 2 body.

Interpretace jednotlivých antigenů
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
počet bodů vyhodnocení
<= 3 negativní
4 - 5 hraniční
>= 6 pozitivní
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infekce způsobené Ch. psittaci jsou v ČR raritní.

Hlášení výsledků provádí pracovník pověřený hlášením výsledků, konzultace k výsledkům podává úsekový vedoucí.
Evidenční číslo SOP: SOPVM1055
Vytvořil: MUDr. Pavel Adamec, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 20.04.2020