Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Datum aktualizace: 19. 3. 2020
Název metody: CA 15 - 3
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: CA 15 - 3
Jednotky: kU/l
Indikace: Role CA 15-3 v metabolismu není dosud zcela vyjasněna, jeho fyziologická role pravděpodobně souvisí s ochranou
epiteliálních struktur (lubrikace). Výzkumné studie ukazují, že u pacientů s karcinomem prsu jsou hodnoty CA 15-3
často zvýšené. Tyto studie naznačují, že stanovení hodnot CA 15-3 může mít klinický význam při monitorování
odpovědi pacientů podstupujících terapii, protože růst hodnot odpovídá progresi a pokles hodnot regresi onemocnění.
Další publikované studie naznačily, že zvyšující se hodnoty CA 15-3 u pacientů s rizikem rekurence karcinomu
prsu po primární terapii mohou poukázat na rekurenci ještě předtím, než může být detekována klinicky.
Nejistota měření: 6,2 %
Mez detekce: 0,5 kU/l
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: Venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: S_sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 150 µl
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 7 dní
Interference: Interferuje hemoglobin nad 5,0 g/l, bilirubin nad 345 µmol/l a triacylglyceroly nad 34,4 mmol/l.
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Referenční rozmezí
Pohlaví Věk_od   Věk_do   Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky  
-------------------------------------------------------------------------
  A  1d     99r     0.0      31.0      kU/l
-------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž
Zdroje variability: Nejsou známé
Interpretace výsledků: Maligní onemocnění
Vyšetření CA 15-3 se nedoporučuje jako screeningový postup při detekci karcinomu u široké veřejnosti.
Odhad závažnosti onemocnění: koncentrace CA 15-3 korelují se stadiem onemocnění, dynamika změn po terapii
koreluje s terapeutickým efektem
Monitorování průběhu onemocnění: CA 15-3 patří k základním markerům pro monitorování pacientek s karcinomem
prsu. Senzitivita u neléčených nemocných dosahuje při 90 % specificitě hodnot pouze 20 - 40 %, u metastazujících
nádorů až 80 %. Relaps onemocnění bývá charakterizován senzitivitou CA 15-3 dosahující 60 - 90 %. Jeho
"lead time" umožňuje předpovědět návrat onemocnění s předstihem několika měsíců. Zvýšení CA 15-3 se může navíc
objevit u několika dalších typů nádorů, jako je nádor vaječníku, dělohy, slinivky břišní, plic, prostaty a tlustého střeva.

Benigní onemocnění, jiné příčiny falešné pozitivity CA 15-3 v séru
Benigní onemocnění prsu a vaječníků, benigní onemocnění trávicího ústrojí, jaterní cirhóza, akutní a chronická hepatitida,
chronická renální insuficience, chronická bronchitida, pneumonie, autoimunní onemocnění.
Evidenční číslo SOP: SOPVB1006
Vytvořil: Mgr. Věra Kašpráková, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 19.03.2020