Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Název metody: Revmatoidní faktor M
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: RF IgM
Jednotky: U/ml
Indikace: Vyšetření revmatoidního faktoru je indikováno u pacientů s podezřením na autoimunitní choroby, postihující pohybový aparát, zejména na revmatoidní artritidu.
Nejistota měření: 6,4%
Mez detekce: Neuvedeno
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: Venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: Sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 200µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: Neuvedeno
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: Neuvedeno
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 1 týden
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: Více než 1 týden
Interference: Neuvádí se
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 5 pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Referenční rozmezí
Zdroje variability: Výrobce neudává
Interpretace výsledků: Hodnocení výsledků ve vztahu k naměřeným hodnotám je hodnoceno tak, jak je uvedeno v tabulce v sekci Referenční rozmezí.

Asi 20% pacientů s klinicky diagnostikovaným onemocněním, má trvale vyšetření na revmatoidní faktor negativní. Jedná se tedy spíše o orientační ukazatel a při důvodném klinickém podezření je nezbytné laboratorní výsledky doplnit dalšími vyšetřeními.
Naopak pozitivní výsledek se může objevit i u zcela zdravých jedinců, ale i u lidí s jinými onemocněními (endokarditidy, tuberkulóza, systémový lupus). Tyto choroby však mají své specifické ukazatele a revmatoidní faktor neslouží k jejich prokazování, ani sledování.

Výsledky testů je nutné hodnotit ve vztahu k ostatním klinickým a diagnostickým datům.

Hlášení výsledků provádí pracovník pověřený hlášením výsledků, konzultace k výsledkům podává úsekový vedoucí.
Evidenční číslo SOP: SOPVI0014
Vytvořil: Ing. Monika Heinige, Karlovarské imunologické centrum, s.r.o., 29.01.2020