Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Název metody: Specifické IgE proti lískovému ořechu
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_IgE proti lískovému ořechu
Jednotky: kU/l
Indikace: Laboratorní potvrzení klinické diagnózy alergických onemocnění mediovaných IgE protilátkami.
Nejistota měření: 7,2%
Mez detekce: 0,01 kU/l
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: Venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: Sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 200µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: Neuvedena
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: Neuvedena
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 1 týden
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: Více než týden
Interference: Bakteriální kontaminace nebo tepelná inaktivace mohou ovlivnit výsledky testu.
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Pracovní dny
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 5 pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Referenční rozmezí
Pohlaví Věk_od   Věk_do   Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky  
-------------------------------------------------------------------------
  A        99r     0.00      0.10      kU/l
-------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž
Zdroje variability: Výrobce neudává
Interpretace výsledků: IgE (kU/l)........Hladina IgE
0,00 - 0,09.....negativní
0,10 - 0,49.....velmi nízká
0,50 - 1,99.....nízká
2,00 - 14,99.....středně vysoká
15,00 - 49,99.....vysoká
50,00 - 99,99.....velmi vysoká
> = 100........velmi vysoká

Výsledky testu se udávají kvantitativně na dvě desetinná čísla a hladina protilátek se hodnotí tak, jak je uvedeno výše.
Pro stanovení IgE specifických pro dané agens (alergen) naznačuje pozitivní výsledek (>0,10 kU/l) přítomnost IgE specifických pro daný alergen.
Negativní výsledek (<0,10 kU/l) získaný při stanovení specifických IgE naznačuje nepřítomnost protilátek specifických pro daný alergen, ale mohou být naměřeny i u pacientů s výraznou přecitlivělosti na dané agens v případech, kdy:
1)Symptomy nejsou zprostředkované IgE
2)Vzorek krve byl odebrán s velkým časovým odstupem po poslední expozici (koncentrace spec. IgE klesá v čase)
3)Vzorek krve byl odebrán příliš brzy po alergické reakci (refrakterní perioda)

U alergií na potraviny mohou být IgE nedetekovatelné navzdory jednoznačné klinické historii, protože tyto protilátky mohou být namířeny proti alergenní složce, která vzniká (nebo je změněna) až po přípravě nebo trávení pokrmu z dané potraviny a v testovacím alergenu se tedy nevyskytuje.
Vyšetření není schopno prokázat alergickou reakci na některé labilní alergeny (ovoce, zelenina). V takovém případě je vhodné použít prick testy s nativními potravinami.

Až 15% alergických pacientů na latex může mít negativní nález při vyšetření specifického IgE. U těchto pacientů je nutné zvážit indikaci vyšetření pomocí rekombinantních alergenů.

Po anafylaktické reakci (hmyzí jed - včela, vosa) existuje tzv. refrakterní období, ve kterém nelze specifické IgE prokázat. Vyšetření je vhodné odložit o několik týdnů.
Negativní výsledky u hmyzích jedů indikuje nepřítomnost nebo nedetekovatelně nízkou koncentraci protilátek specifických proti těmto jedům. Takový výsledek nevylučuje současnou nebo budoucí přecitlivělost na hmyzí bodnutí.

Velmi vysoké hladiny celkového IgE mohou zapříčinit falešně pozitivní výsledky - nespecifická reakce se týkají zejména potravin.

Laboratorní vyšetření nemohou nahradit vyšetření klinická.
Základní vyšetření při suspektní alergii jsou zejména podrobná anamnéza, klinické vyšetření, kožní prick testy a testy s alergeny. . V úvahu je třeba brát možnost zkřížené alergie, kdy nemá význam testovat jednotlivé alergeny, ale dle anamnézy pacienta správně edukovat.

Vyšetření běžně dostupnými laboratorními testy je přínosné tam, kde lze předpokládat alergickou reakci I. typu. U pacientů s onemocněním, kde hrají roli non IgE mechanismy (reakce II., III., IV. typu dle Cella a Coombse) není vyšetření vhodnou volbou.

Interpretaci výsledků tohoto vyšetření je vždy nutno provádět individuálně a ve vztahu ke všem dostupným laboratorním a klinickým nálezům. Je důležité odlišit senzibilizaci, kdy jsou pozitivní diagnostické testy, ale nejsou přítomny klinické potíže. V těchto případech nelze diagnózu uzavřít jako alergickou reakci.

Hlášení výsledků provádí pracovník pověřený hlášením výsledků, konzultace k výsledkům podává úsekový vedoucí.
Evidenční číslo SOP: SOPVI0020
Vytvořil: Ing. Monika Heinige, Karlovarské imunologické centrum, s.r.o., 11.05.2019