Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Název metody: Mg
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: Mg
Jednotky: mmol/l
Indikace: Hořečnaté ionty jsou spolu s draselnými nejdůležitější intracelulární kationty. Katalyzují nebo aktivují v lidském těle více než 300 enzymů, ovlivňují permeabilitu membrán a jejich elektrické vlastnosti, účastní se fagocytózy leukocyty a hemokoagulace, doplňují nebo soutěží s vápenatými ionty. Při nedostatku Mg nastává těžká porucha proteosyntézy. Tělo obsahuje asi 25 g Mg (více než 1 mol), 55 % v kostře. 45 % Mg je obsaženo v buňkách, koncentrace v buňce je 1 - 3 mmol/l. Obecně lze říci, že čím vyšší je metabolická aktivita buňky, tím vyšší je její obsah Mg. V erytrocytech je obsah Mg asi 3x vyšší než v séru.
Vyšetření je indikováno při poruchách neuromuskulární dráždivosti, u chronického únavového syndromu, u renálního selhání, u střevních poruch, v kardiologii u tachykardií, arytmií a fibrilací.
Nejistota měření: 3,9 %
Mez detekce: 0,07 mmol/l
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: S_sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 100 µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: 1 den, nutno zabránit hemolýze
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 7 dní
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 7 dní
Interference: Interferuje hemoglobin (Mg z erytrocytů - hemol. vzorky nelze zpracovávat), triacylglyceroly nad 7,00 mmol/l, glukóza nad 12 g/l a celkový bilirubin nad 1026 µmol/l.
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Pracovní dny
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 4hodin od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Referenční rozmezí
Pohlaví Věk_od   Věk_do   Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky  
-------------------------------------------------------------------------
  A  6d     6r 1d    0.71      0.95      mmol/l
  A  6r 2d    12r 3d   0.69      0.87      mmol/l
  A  12r 4d   20r 5d   0.67      0.89      mmol/l
  A  20r 6d   99r     0.75      0.95      mmol/l
-------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž
Zdroje variability: Koncentrace v séru je u novorozenců nižší než u dospělých, kojenci starší než 5 měsíců, děti i dospívající mají koncentrace stejné jako dospělí. V průběhu dne se hladina Mg v séru významněji nemění.
U žen v době menstruace je nalézána nejvyšší koncentrace Mg v séru.
Interpretace výsledků: Zvýšení nastává při selhání ledvin, hepatopatiích, po infuzi glukózy, po operacích, při acidózách a diabetickém kómatu, při otravě oxaláty a intoxikaci Mg, z různých příčin u novorozenců, dále při akutní otravě alkoholem, primárním hyperaldosteronismu a akutním infarktu myokardu.
Snížené koncentrace Mg v séru jsou nalézány při jeho trvalém nedostatku v potravě, nefropatii v polyurické fázi, ztrátách trávicím ústrojím při průjmech a zvracení, při hypokalcémii, předávkování vitaminem D a v těhotenství, při hypomagnezémii novorozenců.
Vytvořil: Mgr. Tomáš Zelenka, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 01.05.2020