Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Evidenční číslo SOP: SOPVH0106
Název metody: DIFF
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: Lymfocyty(mikroskop)
Jednotky: numerický podíl("1")
Indikace: -stavy spojené s leukocytózou event.leukopénií
-screening hematologických chorob
-sledování léčby zánětlivých stavů, monitorování nutričního stavu aj.
Nejistota měření: neuvádí se
Mez detekce: neuvádí se
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venozní krev
Odebírané množství vzorku: 3 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: B_ plná krev
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 100µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: 5 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 5 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: neuvedeno
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: neuvedeno
Interference: Před měřením diferenciálního rozpočtu je nutné dodržet dobu minimální morfologické stabilizace leukocytů v přítomnosti K3EDTA - 30 minut. Při nedodržení je výsledek dosti významně ovlivněn.
Zdroje chyb při barvení mohou nastat z těchto příčin: silný nátěr, sklo nebylo řádně odmaštěné, znečištěné sklo, nátěr nepřechází do ztracena, nátěr proveden pod velkým tlakem, nesprávný sklon roztěrového skla.
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pondělí až Pátek
Dostupnost pro statimová vyšetření: není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: v den doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: není statimové vyšetření
Referenční rozmezí
Pohlaví Věk_od   Věk_do   Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky  
-------------------------------------------------------------------------
  A  1d     1d     0.210     0.410     1
  A  2d     7d     0.310     0.510     1
  A  8d     14d     0.380     0.580     1
  A  15d     1m 1d    0.460     0.660     1
  A  1m 2d    6m 3d    0.460     0.710     1
  A  6m 4d    1r     0.510     0.710     1
  A  1r 1d    2r     0.490     0.710     1
  A  2r 1d    4r 1d    0.400     0.690     1
  A  4r 2d    6r 1d    0.320     0.600     1
  A  6r 2d    8r 2d    0.290     0.520     1
  A  8r 3d    10r 2d   0.280     0.490     1
  A  10r 3d   15r 3d   0.250     0.480     1
  A  15r 4d   99r     0.200     0.450     1
-------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž
Zdroje variability: Nejsou známy zdroje variability
Interpretace výsledků: Lymfocytóza - zmnožení lymfocytů - lze pozorovat u některých chronických infekcí, při snížené funkci kůry nadledvin, při lymfatické leukémii a lymfatické leukomoidní reakci.
Lymfopenie - snížení počtu lymfocytů - se vyskytují při zániku lymfatické tkáně (Morbus Hodgkin), při tuberkulóze lymfatických uzlin a při lymfosarkomu.
Vytvořil: Dr. Michal Jakl, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 26.04.2018