Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Datum aktualizace: 2.3.2016
Evidenční číslo SOP: SOPVH0121
Název metody: FDP
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: FDP
Jednotky: mg/l
Indikace: Plazmin štěpí fibrinogen na fragmenty X a Y (meziprodukty) a následně na fragmenty D a E (konečné produkty štěpení fibrinogenu). Štěpením fibrinu plazminem (probíhá déle než štěpení fibrinogenu) vznikají komplexy zvané X-oligomery (YY/DXD, YXD/DXY, YD/DY). Konečným produktem štěpení stabilizovaného fibrinu jsou specifické štěpné produkty DD/E (D-dimery). Štěpné produkty fibrinogenu a fibrinu (X, Y, E, D, YY/DXD, YXD/DXY, YD/DY) označujeme jako FDP.
Nejistota měření: neuvedeno
Mez detekce: neuvedeno
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev
Odebírané množství vzorku: dle typu zkumavky(Na - citrát sodný( 0,106mol/l) 1+ 9)
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: P_ plazma
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 80µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: neuvedeno
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 8 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: 1 měsíc
Interference: Latexové částice jsou potaženy monoklonální protilátkou, která reaguje pouze s degradačními produkty fibrinogenu a fibrinu, nikoli s nativním fibrinogenem.
Revmatoidní faktor (vysoké hladiny) může interferovat se setem a dávat falešně zvýšené hodnoty.
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pondělí až Pátek
Dostupnost pro statimová vyšetření: Pondělí až Pátek
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Referenční rozmezí
Plazma ředěná 1:1  Plazma ředěná 1:7  Koncentrace FDP v mg/l  Hodnocení
  (-)           (-)       < 5         Negativní
  (+)           (-)      5 < 20        Slabě pozitivní
  (+)           (+)        20        Silně pozitivní
Zdroje variability: Nejsou známé zdroje variability.
Interpretace výsledků: Zvýšenou hladinu FDP nacházíme:
- u tromboembolické nemoci
- DIC(diseminovaná intravaskulární koagulopatie)
- poranění
- po operaci
- při zánětu
- u primární hyperfibrinolýzy
- při trombolytické léčbě
- hepatopatiích
- odvržení transplantovaných štěpů
Fyziologicky se hladina FDP zvyšuje v těhotenství, během porodu, menstruace nebo po namáhavé dlouhotrvající práci.
Vytvořil: Dr. Michal Jakl, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 02.03.2016