Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Evidenční číslo SOP: SOPVH0110
Název metody: FW
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: FW 2(automat)
Jednotky: mm/hod
Indikace: Rychlost sedimentace je ovlivněna hustotou erytrocytů, hustotou plazmy, viskozitou plazmy a velikostí erytrocytů. Hlavní vliv na ní má schopnost erytrocytů reverzibilně se shlukovat, tvořit různě velké agregáty. Při zmnožení hrubě disperzních frakcí bílkovin se poruší negativní elektrické náboje na povrchu erytrocytů a krvinky rychleji sedimentují. Za různých chorobných stavů bývá změněna, buď zrychlena nebo zpomalena.Rychlost jakou samovolně sedimentují krvinky v nesrážlivé krvi je u zdravého člověka poměrně velmi stálá.
Nejistota měření: 22,0%
Mez detekce: neuvedeno
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venozní krev
Odebírané množství vzorku: 1,6ml(Na - citrát sodný( 0,106mol/l) 1+ 4)
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: B_ plná krev
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 1,6ml
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: 6 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 6 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: neuvedeno
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: neuvedeno
Interference: Nutno zachovávat poměr krve a antikoagulancia. Při nedodržení poměru se mění výsledky!
Maximální čas mezi odběrem krve a provedením sedimentace je 6 hodin!
Sedimentace musí probíhat při laboratorní teplotě!
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pondělí až Pátek
Dostupnost pro statimová vyšetření: není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: není statimové vyšetření
Referenční rozmezí
Pohlaví Věk_od   Věk_do   Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky  
-------------------------------------------------------------------------
  M  1d     50r 12d   6       10       mm
  M  50r 13d   99r     6       20       mm
  F  1d     50r 12d   9       15       mm
  F  50r 13d   99r     14       28       mm
-------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž
Zdroje variability: Nejsou známé zdroje variability
Interpretace výsledků: Jedná se o velmi hrubý ukazatel chorobných procesů v těle. Zrychlení bývá při chorobných procesech, které jsou provázeny zmnožením fibrinogenu, proteinů akutní fáze a imunoglobulinů (choroby spojené s poruchou tvorby bílkovin, choroby zánětlivé a infekční), nebo při anémiích. Zvýšené hodnoty se vyskytují v těhotenství. U myelomů a Waldenströmovy makroglobulinémie se nachází hodnoty kolem 100 mm/hod i vyšší. Zpomalená rychlost sedimentace bývá u hepatitid, při ucpání žlučových cest (hromadění žlučových kyselin v krvi), při polyglobulii a polycytémii.
Vytvořil: Dr. Michal Jakl, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 07.05.2019