Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Datum aktualizace: 4. 12. 2019
Evidenční číslo SOP: SOPVI0074
Název metody: Stanovení hladiny Erytropoetinu v krevním séru
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_EPO
Jednotky: U/l
Indikace: Vyšetření je indikováno pro stanovení příčin anemie a erytrcytózy. EPO je produkován některými nádory, proto ho lze jako nádorový marker k monitoraci účinnosti léčby.
Nejistota měření: neuvedeno
Mez detekce: 1,1 U/l
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 100 µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 24 hodin
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: 1 rok
Interference: Potravinové doplňky obsahující vysoké hladiny biotinu, jako jsou potravinové doplňky prodávané pro zlepšení kvality, vlasů, kůže a nehtů mohou obsahovat interferující množství biotinu. Biotinové hladiny vyšší než je doporučená denní dávka mohou způsobit interferenci s testem.
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 2 týdnů
Odezva pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Referenční rozmezí
Pohlaví Věk_od   Věk_do   Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky  
-------------------------------------------------------------------------
  A  1d     99r     3.2      31.9      U/l
-------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž
Zdroje variability: Nejsou známé
Interpretace výsledků: Zvýšené hladiny EPO způsobují aplastická anemie a anemie v důsledku nedostatku železa.
EPO lze používat k monitorování pacientů s AIDS podstupujících léčbu Zidovudinem (AZT). Zvýšené hladiny EPO jsou používány jako potvrzení, že anemie spojená s s léčbou AZT je důsledkem hypoplazie nebo aplazie červených krvinek.
U pacientů se sekundární anemií v důsledku selhání ledvin a dalších poruch, jako je syndrom získané imunodeficience (AIDS), jsou hladiny EPO vzhledem ke stupni anemie obecně neadekvátně nízké.
Nižší než očekávané hladiny EPO byly pozorovány u anemií v souvislosti s následujícími stavy: RF, AIDS, rakovina, ulcerózní kolitida, srpkovitá anemie a u předčasně narozených novorozenců.
V případě alogenních transplantátů kostní dřeně může narušená erytropoetinová odpověď způsobovat zpoždění obnovy EPO.
Pacienti s hypergamaglobulinemií spojenou s mnohočetným myelomem nebo Waldenstromovou makroglobulinemií mají narušenou produkci EPO vzhledem ke koncentraci hemoglobinu.
Hladiny EPO u osob žijících ve vysokých nadmořských výškách s erytrcytózou se mohou po návratu do nízkých nadmořských výšek rychle vrátit k normálu.

Podobně jako u jiných analytů používaných jako diagnostická pomůcka musí být výsledky EPO interpretovány s opatrností a se zohledněním celkového klinického obrazu a dalších podpůrných diagnostických testů.
Vytvořil: Ing. Monika Heinige, Karlovarské imunologické centrum, s.r.o., 04.12.2019