Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Datum aktualizace: 15. 11. 2019
Název metody: CA 19-9
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: CA 19-9
Jednotky: kU/l
Indikace: CA 19-9 patří k onkofetálním antigenům, vyvíjející se plod jej syntetizuje v epiteliálních strukturách pankreatu, žlučových cest,
v žaludku. Produkce CA 19-9 ve stopových množstvích je možno pozorovat i v dospělosti, především ve žlázových strukturách
pankreatu, žlučníku, bronchů a některých gynekologických nádorů. Stanovení CA 19-9 má význam jako doplněk ostatních
diagnostických údajů při léčbě pacientů s karcinomem pankreatu. Zvýšené hodnoty CA 19-9 v séru byly zaznamenány u pacientů
s metastázami a s nezhoubnými onemocněními, jako je např. hepatitida, cirhóza, pankreatitida a jiná gastrointestinální
onemocnění. Zvýšené hodnoty byly pozorovány také při cystické fibróze. Vědecké studie prokazují, že testování na CA 19-9
může být užitečné při monitorování jedinců s diagnostikovanými výše uvedenými gastrointestinálními onemocněními. Bylo
prokázáno, že zvýšené hodnoty CA 19-9, které přetrvávají i po léčbě, mohou být známkou okultního reziduálního nádoru
nebo metastáz. Trvalý nárůst hodnot CA 19-9 může souviset s progresí zhoubného onemocnění a se špatnou odpovědí na terapii.
Klesající hodnoty CA 19-9 mohou být známkou příznivé prognózy a dobré odpovědi na terapii. Role CA 19-9 v metabolismu
není dosud známa.
Mez detekce: 0.6 kU/l
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: S_sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 150 µl
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 14 dnů
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: 3 měsíce
Interference: Interferuje hemoglobin nad 22 g/l, bilirubin nad 1112 µmol/l, intralipid nad 17,1 mmol/l a biotin nad 409 nmol/l.
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Referenční rozmezí
Pohlaví Věk_od   Věk_do   Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky  
-------------------------------------------------------------------------
  A        99r     0.0      27.0      kU/l
-------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž
Zdroje variability: U 3-7 % populace se vyskytuje krevní skupina Lewis a-negativní/b-negativní, které nejsou schopné vytvářet mucin s determinantou
charakteristickou pro CA 19-9. Na tuto skutečnost musí být brán ohled při interpretaci výsledků.
Interpretace výsledků: Maligní onemocnění
Screening: není vhodný
Stanovení diagnózy: přes vysokou senzitivitu především pro nádory slinivky není možno užít tento marker pro časnou primární diagnostiku
tohoto onemocnění.
Odhad závažnosti onemocnění: obvykle nekoreluje výrazně koncentrace CA 19-9 s nádorovou hmotou. Výrazně zvýšené hladiny s často
exponenciálním nárůstem (nad 10 000 kU/l) jsou však průkazem vzdálených metastáz.
Monitorování průběhu onemocnění: monitorování CA 19-9 se užívá především pro karcinom pankreatu. Jeho senzitivita je vysoká (až 70-90%),
pro dodržení dostatečné specificity je však třeba výrazně zvýšit hladinu cut-off (až na 100 kU/l). Vysokou senzitivitu dosahuje
tento marker i podle závažnosti onemocnění u karcinomů kolorekta (18 - 58%), u cholangiocelulárních karcinomů (22 -49%), u nádorů
žlučových cest (55 79%) a žaludku (25 - 60%). Koncentrace CA 19-9 korelují dobře s hodnocením efektu terapie.

Benigní onemocnění, jiné příčiny falešné pozitivity v séru
Mírná cholestáza může způsobit výrazné zvýšení koncentrace CA 19-9 v séru. Z dalších onemocnění jsou zvýšené hladiny nalézány u benigních
a zánětlivých onemocnění žaludku, střeva, pankreatu a jater. V benigních pankreatických cystách se pohybují hladiny CA 19-9 obvykle
do 100 kU/l, výjimečně až do 2000 kU/l.
Evidenční číslo SOP: SOPVB1052
Vytvořil: Mgr. Věra Kašpráková, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 12.12.2019