Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Evidenční číslo SOP: SOPVB0012
Název metody: Vápník celkový
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: Ca
Jednotky: mmol/l
Indikace: Vyšetření je indikováno při diagnostice poruch metabolismu vápníku, u hyperkalciurie nebo při
vyšetřování kostního obratu.
Nejistota měření:
2,5%
Interference: Interferuje hemoglobin nad 10 g/l , bilirubin nad 1029 µmol/l. Léky ovlivňující vznik vápenatých komplexů a sloučenin jako jsou citrát,atd.
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Pracovní dny
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Referenční rozmezí
Zdroje variability: Neuvedeno
Interpretace výsledků:
Snížené vylučování se objevuje u hypokalciurické hypokalémie, po podání některých léků (thiazidy, amilorid) či orálních antikonceptiv, u hypoparathyreózy, malabsorbce vápníku ve střevě nebo u rénální insuficience.
Zvýšené vylučování může být primární (renální poruchy)  nebo sekundární (vysoká hladina v séru), dále při užívání některých léků (acetazolamid, dihydrotachzsterol, furosemid, cholestyramin, aj.)
Vytvořil: Mgr. Tomáš Zelenka, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 01.05.2020