Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Název metody: Stanovení hladiny C2 složky komplementu
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_C2 komplement
Jednotky: mg/l
Indikace: C2 komplement je glykoprotein, který tvoří část klasické dráhy komplementu.
Snížené koncentrace sérového C2 komplementu jsou důsledkem aktivace klasické dráhy komplementu, tj. aktivace zprostředkované imunokomplexy.
Indikací k vyšetření je podezření na deficienci C2 komplementu, systémový lupus erythematodes (SLE), glomerulonefritidu,vaskulitidu, rekurentní infekce a chronickou lymfocyt. leukemii.
Nejistota měření: Neuvádí se
Mez detekce: 1,72 mg/l
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 150 ul
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: neudává se
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 24 hodiny
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 2 dny
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: 1 měsíc
Interference: neuvádí se
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 10 dnů od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Referenční rozmezí
Zdroje variability: Nejsou známé zdroje variability
Interpretace výsledků: Deficience C2 komplementu je podmíněn geneticky a je nejčastější z dědičných poruch klasické dráhy aktivace komplementové kaskády.

Složka C2 je přítomna u imunokomplexových chorob, asociovaná je se SLE, glomerulonefritidou a vaskulitidou.
Snížené koncentrace C2 komplementu dále nacházíme u Hodgkinovy choroby, chronické lymfocyt. leukemie.
Zvýšené hodnoty C2 se vyskytují při akutních zánětech, velkém poškození tkání, po operačních zákrocích.
Evidenční číslo SOP: SOPVI0057
Vytvořil: Ing. Monika Heinige, Karlovarské imunologické centrum, s.r.o., 25.11.2019