Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Název metody: C1 inhibitor (RID)
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_C1 inhibitor
Jednotky: mg/l
Indikace: Podezření na hereditární angioedém (recidivující otoky nejasné etiologie)
Nejistota měření: Neuvedeno
Mez detekce: 38mg/l
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 150 ul
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: Neuvedena
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 24 hod
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 2 dny
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: 1 měsíc
Interference: Neuvádí se
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 5ti pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře.
Odezva pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Referenční rozmezí 38 - 703 mg/l
Zdroje variability: Neuvádí se
Interpretace výsledků: Snížené hodnoty C1 inhibitoru svědčí pro deficit proteinu nebo jeho funkce(ověření funkčním testem).
Zvýšené hodnoty C1 inhibitoru lze pozorovat u akutních a chronických stavů.
Evidenční číslo SOP: SOPVI0055
Vytvořil: Ing. Monika Heinige, Karlovarské imunologické centrum, s.r.o., 27.10.2018