Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Evidenční číslo SOP: SOPVI0155
Název metody: Anti-VZV IgM
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: VZV IgM
Jednotky: Index
Indikace: Při podezření na infekci VZV.
Virus Varicely a Zosteru (VZV) patří stejně jako HSV mezi alfaherpesviry. Vyskytuje se v jediném antigenním typu. Po primární generalizované infekci, kterou je varicela, zůstává celoživotně v latentní formě v senzitivních gangliích mozkových i míšních nervů. Po reaktivaci se z ganglia šíří podél nervových vláken do kožního okrsku inervovaného z tohoto ganglia a vyvolává zde lokalizovaný výsev-herpes zoster.
Nejistota měření: Neuvádí se
Mez detekce: Neuvedeno
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: Venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: S-sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 180µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 5 dnů
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: Neuvedeno
Interference: Interference s hemolytickými, lipemickými či ikterickými séry nebyla pozorována až do koncentrace 10 mg/ml hemoglobinu, 5 mg/ml triglyceridů a 0,2 mg/ml bilirubinu.
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 5 pracovních dnů
Odezva pro statimová vyšetření: Není statimové vyšetření
Referenční rozmezí
Pohlaví Věk_od   Věk_do   Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky  
-------------------------------------------------------------------------
  A        99r     0.0      0.9      arb.j.
-------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž
Zdroje variability: Neuvedeno
Interpretace výsledků:
Vzorky s hodnotou index > 1,1   se hodnotí jako pozitivní
Vzorky s hodnotou index => 0,9 do =< 1,1se hodnotí jako hraniční
Vzorky s hodnotou index < 0,9   se hodnotí jako negativní

Vzorky jsou považovány za POZITIVNÍ, jestliže hodnota absorbance je alespoň o 10% vyšší než hodnota cut-off.
Vzorky s hodnotou absorbance mezi 10% nad a pod hodnotou cut-off by neměly být považovány za jasně pozitivní či negativní -> šedá zóna
Je doporučeno opakovat znovu test po 2 - 4 týdnech s čerstvým vzorkem. Jestliže výsledky i druhého testu jsou opět v šedé zóně, vzorek je vyhodnocen jako NEGATIVNÍ.
Vzorky jsou považovány za NEGATIVNÍ, jestliže je hodnota absorbance nižší než 10% pod hodnotou cut-off.
Vytvořil: Mgr. Hedvika Žáková, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 29.06.2020