Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Název metody: Alkalická fosfatáza, ALP
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: ALP-celk
Jednotky: µkat/l
Indikace: Vyšetření je indikováno při diagnostice hepatobiliárních chorob, diagnostice chorob kostí, maligních nádorů a při diagnostice hypo- a hyperfosfatasie.
Nejistota měření: 5,1%
Mez detekce: 0,08 µkat/l
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: S_sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 100 µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: 4 dny
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 7 dnů
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 7 dnů
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: 2 měsíce
Interference: Aktivitu ALP inhibuje citrát, EDTA a oxalát, dále fosfátové, borátové a kyanidové anionty, změny koncentrace Mg2+, kritické je také pH reakční směsi. Hemolytická séra nelze zpracovat, z erytrocytů se uvolňují fosfomonoesterasy způsobující falešnou pozitivitu. Celkový bilirubin nad 1197 µmol/l a TAG nad 7 mmol/l interferují.
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pracovní dny
Dostupnost pro statimová vyšetření: Pracovní dny
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 4hodin od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Referenční rozmezí
Pohlaví Věk_od   Věk_do   Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky  
-------------------------------------------------------------------------
  A  6d     1m 1d    1.20      6.30      µkat/l
  A  1m 2d    1r     1.40      8.00      µkat/l
  A  1r 1d    10r 2d   1.12      6.20      µkat/l
  A  10r 3d   15r 3d   1.35      7.50      µkat/l
  A  15r 4d   99r     0.66      2.20      µkat/l
-------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž
Zdroje variability: Nejsou známé
Interpretace výsledků: Zvýšení aktivity ALPCELK se objevuje u chorob jater a žlučových cest, u chorob kostí (kostní isoenzym
je mírou aktivity osteoblastů), u nefropatií, Hodgkinova lymfomu, některých leukemií, inf. mononukleosy, sarkoidosy, akromegalie a Cushingova syndromu. Také podávání některých léků
(anabolika, antibiotika, kolchicin, kontraceptiva, morfium, methyldopa atd.) může způsobit zvýšení.
Snížení aktivity ALPCELK se objevuje u hypothyerosy, těžkých anemií, Kwashiorkoru, při podávání hypolipidemik nebo u dětí před pubertou při nedostatku STH.
Vytvořil: Ing. Marcela Parmová, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 15.04.2020