Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Aktualizace: 16.04.2020
Název metody: Semikvantitativní průkaz přítomnosti protilátky proti viru Epstein-Barrové EA IgG v séru metodou CLIA.
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: EBV-EA IgG
Jednotky: kU/l
Indikace: Vyšetření se indikuje při podezření na infekci virem EB. Primoinfekce u dětí často probíhá bezpříznakově, u adolescentů probíhá pod obrazem infekční mononukleózy. Reaktivace infekce EBV nemívají jednoznačnou symptomatologii. Vyšetření lze správně interpretovat pouze tehdy, jsou-li vyšetřeny protilátky ve třídách anti-EBV-VCA IgM, anti-EBV-VCA IgG, anti-EBV EA IgG, anti-EBV-EBNA IgG. Po primoinfekci virus trvale přetrvává v organismu jako latentní infekce a protilátky třídy anti-EBV VCA IgG a anti-EBV-EBNA IgG jsou trvale detekovatelné. V případě reaktivace infekce se přechodně objeví protilátky ve třídě anti-EBV-VCA IgM.
Pozitivní výsledky je možné potvrdit vyšetřením metodou westernblott.
Nejistota měření: Neuvádí se
Mez detekce: 0,2 kU/l
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: S_sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 500µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 7 dnů
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: -
Interference: výsledek testů není ovlivněn: antikoagulancii, (citrát sodný, EDTA, heparin), hemolýzou do 10g/l hemoglobinu, lipémií až do 34,35mmol/l, bilirubinémií až do 342mmol/l. Výsledek testu není rovněž ovlivněn přítomností následující protilátek proti CMV, HSV, HHV6, VZV, parvoviru B19, HAV, Toxoplasma gondii, Mycoplasma pneumoniae ani protilátkami antinuleárními a revmatoidním faktorem
Dostupnost pro rutinní vyšetření: Pondělí až Pátek
Dostupnost pro statimová vyšetření: není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: Do 8 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Odezva pro statimová vyšetření: -
Referenční rozmezí
Pohlaví Věk_od   Věk_do   Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky  
-------------------------------------------------------------------------
  A        99r     0.0      40.0      arb.j.
-------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž
Zdroje variability: Nejsou známy zdroje variability, které by ovlivňovaly výsledek vyšetření.
Interpretace výsledků: -analyzátor automaticky vypočítá semikvantitativní výsledek v kU/l pozitivity dle křivky vypočítané
při kalibraci diagnostické soupravy
-vzorky s hodnotou kU/l < 9,99 jsou interpretovány jako NEGATIVNÍ
-vzorky s hodnotou kU/l 10 - 39,99 jsou interpretovány jako HRANIČNÍ
-vzorky s hodnotou kU/l ? 40 jsou interpretovány jako POZITIVNÍ
Rozsah měření 0 - 150 kU/l

EBV_IgM EBV_IgG EA_IgG EBNA_IgG Interpretace
-----------------------------------------------------------------------------------------
- - - - EBV negativní
+ - +- - primární infekce, časná fáze
+ + +- - primární infekce, pozdní fáze
+, >40 + + + primární infekce postakutní fáze
+, <40 + + + reaktivace
- + - - nelze jednoznačně vyhodnotit
-----------------------------------------------------------------------------------------

Hlášení výsledků provádí pracovník pověřený hlášením výsledků, konzultace k výsledkům podává úsekový vedoucí.

Virus Epstein - Barrové je infekční agens způsobující infekční mononukleózu, febrilní faryngitis s lymfadenopatií, která je často spojena s hepatosplenomegalií. EBV infekce je také nacházena u onemocnění Burkittovým lymfomem a nasopharyngeálním karcinomem. Infekční mononukleóza se svým průběhem podobá akutní fázi infekce virem CMV a imunosupresí napodobuje infekci virem HIV. V průběhu infekce se virus přednostně replikuje v B lymfocytech, transformuje je a stimuluje produkci protilátek proti nejrůznějším antigenům. Tohoto fenoménu se využívá v testu IM a OCH (protilátky proti hovězím, nebo koňským erytrocytům)
Jako vyhledávací reakce se doporučuje využití metody ELISA s vyšetřením přítomnosti protilátek proti virovým antigenům VCA, EA, EBNA. Při nejasném nálezu lze serologický profil specifikovat vyšetřením EBV westernblott.

Zdravotnickým zařízením pracujícím dle požadavků zákona 296/2008 Sb. a vyhlášky 422/2008 Sb. jsou telefonicky hlášeny všechny reaktivní nálezy.
Evidenční číslo SOP: SOPVM1020
Vytvořil: MUDr. Pavel Adamec, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 04.06.2020