Lab In - Institut laboratorní medicíny
List Laboratorní příručky
Název metody: anti-Chlamydia trachomatis IgG
Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: Chlam.trach. IgG
Jednotky: Neuvádí se
Indikace: Indikací k vyšetření je podezření na infekci způsobenou Chlamydia trachomatis.
Chlamydia trachomatis je bakteriální původce sexuálně přenosných infekcí způsobujících u žen infekce v malé pánvi. Chlamydia species je bakteriální rod sdružující Ch. pneumoniae, Ch. trachomatis, Ch. psitacci. Všechny tyto bakterie jsou schopny vyvolat onemocnění lidí. Složení bakteriální stěny je velmi podobné a je vždy třeba zvážit infekci těmito bakteriemi.
Nejistota měření: Neuvádí se
Mez detekce: Neuvedeno
Systémy primárního vzorku
Druh odběrového materiálu: Dle typu materiálu pro laboratorní stanovení – kapitola C8 – Odběr
materiálu Laboratorní příručky
Typ materiálu odebíraného: venózní krev
Odebírané množství vzorku: 5 ml
Typ materiálu pro laboratorní stanovení: S sérum
Množství pro analýzu včetně mrtvého objemu: 240 µl
Stabilita odebíraného materiálu 20-25 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení 20-25 °C: 1 den
Stabilita materiálu pro stanovení 4-8 °C: 2 týdny
Stabilita materiálu pro stanovení -20 °C: neuvádí se
Interference: Neuvedeno
Dostupnost pro rutinní vyšetření: jednou týdně
Dostupnost pro statimová vyšetření: není statimové vyšetření
Odezva pro rutinní vyšetření: do týdne
Odezva pro statimová vyšetření: není statimové vyšetření
Referenční rozmezí
Pohlaví Věk_od   Věk_do   Dolní_ref._mez Horní_ref._mez Jednotky  
-------------------------------------------------------------------------
  A        99r     0.0      0.9      arb.j.
-------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky: d-den, m-měsíc, r-rok, A-muž i žena, F-žena, M-muž
Zdroje variability: Neuvedeno
Interpretace výsledků: IgG, IgA:

hodnota vzorku index = OD vzorku (kontroly) / OD hraniční (cut-off) kontroly

Vzorky s hodnotou více nebo rovno 1.1 se hodnotí jako pozitivní
Vzorky s hodnotou více nebo rovno 0.9 a současně méně nebo rovno 1.1 se hodnotí jako hraniční
Vzorky s hodnotou méně než 0.9 se hodnotí jako negativní

Chlamydia trachomatis je bakteriální původce sexuálně přenosných infekcí způsobující zánětlivá onemocnění především v malé pánvi. Infekce často probíhají dlouhodobě, s minimálními příznaky, ovšem s možným postižením plodnosti v důsledku zánětlivého postižení vejcovodů. Infekce Chl. trachomatis je asociována i s reaktivní artritidou.
Chlamydia species je bakteriální rod sdružující Ch. trachomatis, Ch. pneumoniae, Ch. psitacci.
Evidenční číslo SOP: SOPVM1036
Vytvořil: MUDr. Petra Fajtová, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 07.05.2020